Update Eilandmarketing

2021

50

projecten

in 2021

Onderzoek

1. Imago van Goeree-Overflakkee

Eilandmarketing heeft in 2021 als 0-meting de merkkracht en reputatie laten meten van Goeree-Overflakkee en laten vergelijken met andere Nederlandse streken en eilanden. Bij de analyse is gebruik gemaakt van de resultaten van het Steden & Streken Merkenonderzoek. Het onderzoek kent twee onderdelen. Dat wil zeggen onderzoek naar de geholpen bekendheid van alle Nederlandse streken én vervolgonderzoek op 43 reputatiefactoren voor de 100 bekendste streken.

2. Vergelijk met omliggende eilanden

In heel Nederland neemt gebiedsmarketing een vlucht. Door meer vakanties in NL, maar ook doordat toerisme door steeds meer gemeenten wordt gezien als facilitator en aanjager van (nieuwe) voorzieningen in steden & streken. De eilanden om GO heen zijn ook erg actief met ‘eilandbranding’ en investeren minimaal vergelijkbare bedragen als GO. Ook de financieringsconstructies zijn sterk vergelijkbaar. Hoewel Marketing Voorne Putten vrijwel volledig wordt betaald uit (een kleine verhoging op) de toeristenbelasting.

3. Bezettingsgraad van accommodaties

Sinds oktober 2020 heeft Eilandmarketing de bezettingsbarometer in het leven geroepen. Hierbij wordt wekelijks de bezetting van accommodaties gemeten. Op basis van deze informatie kan worden gekeken hoe de spreiding is in de seizoenen, over het eiland en per accommodatietype.

4. Dagelijkse drukte op het eiland

Sinds de zomer van 2021 maakt Eilandmarketing gebruik van een platform waarmee de dagelijkse drukte op het eiland realtime wordt gemeten. Er wordt gekeken naar de Brouwersdam, Ouddorp centrum, de Kop van het Eiland, de rest van het eiland en Middelharnis Centrum. Op basis van deze data krijgt Eilandmarketing inzicht in o.a. aantallen bezoekers, druktepieken, herkomst en spreiding. Dit geeft waardevolle informatie om de marketingstrategie aan te scherpen en bij te stellen.

5. Rol van Eilandmarketing bij ondernemers

Een student Toerisme van Breda University hebben we gevraagd onderzoek te doen onder ondernemers op het eiland. Zowel kwalitatief als kwantitatief. Hier deden 124 ondernemers aan mee. Doel van het onderzoek was meer inzicht te krijgen hoe Eilandmarketing en de VVV van (extra) toegevoegde waarde kunnen zijn.

6. Toekomst van toerisme

Door het Nederlands bureau voor Toerisme is er een nationale visie ontwikkeld op de veranderende rol van toerisme. Deze richt zich nadrukkelijk op het gezamenlijke belang van bewoners, bezoekers en bedrijven. Eilandmarketing onderzoekt in welke mate deze landelijke visie kan worden vertaald naar het eiland met oog op een goede balans tussen lusten en lasten.

7. Wonen en werken

Eilandmarketing is ook in het leven geroepen om het wonen en werken op het eiland te promoten. Maar dat is geen doel op zich. Daarom doen we onderzoek naar exacte cijfers, de problematiek en het helder krijgen van de doelstellingen van het eiland. Onder meer via het rapport Louter 2021.

Online gastheerschap

8. Website voor bezoekers

Begin januari 2021 lanceerde Eilandmarketing een volledig vernieuwde website voor eilandbezoekers, boordevol informatie en inspiratie. Inclusief activiteitenagenda, wandel- en fietsroutes, een digitale kaart en een overzicht van winkels, horeca en accommodaties. De website is in 2021 bijna 300.000 keer bezocht waarbij ruim 700.000 pagina’s zijn bekeken.

9. Website voor inwoners

In oktober 2021 lanceerde Eilandmarketing de website wonengo.nl. Doel van deze website is mensen te informeren en inspireren over het wonen en leven op Goeree-Overflakkee. Zowel gericht op bestaande als nieuwe inwoners. Met de website stimuleren wij ook de lokale economie. Alle makelaars van het eiland tonen op de website hun huizenaanbod. Daarnaast etaleren we alle bedrijven die op het eiland woongerelateerde diensten verlenen zoals architecten, bouwers, hoveniers en woninginrichters.

10. Ontwikkeling website voor werknemers

Het aantrekken van personeel is voor bedrijven en organisaties op Goeree-Overflakkee cruciaal voor continuïteit en groei. In 2021 is een start gemaakt met de bouw van een website waarop het werken op Goeree-Overflakkee wordt gepromoot. Behalve de belangrijkste sectoren zullen ook interessante werkgevers en leer-, stage- en baanmogelijkheden voor jongeren worden gepresenteerd. De website wordt voor de zomer van 2022 gelanceerd.

11. Chatfunctie voor bezoekers

Om online bezoekers aan de website visitgo.nl van raad en daad te voorzien, is in 2021 Live Chat aan de website toegevoegd. Online bezoekers kunnen zo desgewenst persoonlijk verder worden geholpen tijdens hun oriëntatie.

12. Nieuwsbrieven per mail

Elke 2 weken stuurt Eilandmarketing een update van alles wat er te doen is op Goeree-Overflakkee per mail naar geïnteresseerden en 12x per jaar een e-mail nieuwsbrief naar ruim 10.000 mensen.

13. Digitale fiets- en wandelroutes

Veel inwoners en bezoekers genieten op het eiland van fietsen en wandelen. Eilandmarketing maakte tal van fiets- en wandelroutes digitaal beschikbaar zodat deze in een handomdraai getoond kunnen worden op de mobiel.

14. Digitale erfgoedroutes

Op Goeree-Overflakkee ligt het cultuurhistorisch erfgoed bijna voor het oprapen. In samenwerking met de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee heeft Eilandmarketing alle beschikbare erfgoedroutes uitgestippeld, gedigitaliseerd en geplaatst op visitgo.nl. Zo zijn ze geïntegreerd in het totale aanbod van fiets- en wandelroutes en kan een groot publiek kennismaken met de eilandhistorie.

15. Online ticketsysteem voor Expeditie Haringvliet

In de zomer van 2021 werd er door een groot publiek gebruik gemaakt van de varende pontjes op het Haringvliet. Om gasten zo optimaal mogelijk te informeren en van dienst te zijn, ontwikkelde Eilandmarketing een website en ticketsysteem met de mogelijkheid om online kaartjes te bestellen.

Fysiek gastheerschap

16. Restyling VVV Inspiratiepunt

Eilandmarketing en de VVV gebruiken sinds 2021 de thematiek ‘Ontdek je eigen horizon’ als uitnodiging aan o.a. bezoekers om het eiland verder te ontdekken. Vanuit deze gedachte werd het VVV Inspiratiepunt, met tienduizenden bezoekers per jaar, ingericht en extra voorzien van handige informatie en inspiratie over het eiland.

17. Restyling eilandtafel VVV Inspiratiepunt

Dé eyecatcher van het VVV Inspiratiepunt is de interactieve eilandtafel. Op dit grote computerscherm kunnen bezoekers volop informatie en inspiratie over het eiland vinden. In 2021 is het uiterlijk van de tafel gerestyled en zijn alle winkels en horecagelegenheden aan de database toegevoegd. Zo helpen we de bezoekers nóg beter op weg en stimuleren wij de lokale economie extra.

18. Uitgave zomereditie Eropuitkrant

In 2021 bezorgden wij de allereerste ‘Eropuitkrant’ in een oplage van 40.000 stuks bij talloze horeca, accommodaties en winkels op het hele eiland. Bestemd voor bezoekers én bewoners. Boordevol tips voor een nóg leuker verblijf. In Nederlands en Duits.

19. Houten borden met eilandinspiratie

Om inwoners en bezoekers te inspireren en uit te nodigen het eiland te ontdekken, ontwikkelde Eilandmarketing 40 houten borden die bij de opening van het toeristenseizoen in 2022 op verschillende plekken op het eiland worden geplaatst.

20. Uitgave van 36.000 miniboekjes met eilandtips

Via 40 houten borden bij accommodaties, horeca en winkels op het hele eiland worden inwoners en bezoekers geïnspireerd Eropuit te gaan. Eilandmarketing ontwikkelde hiervoor een serie van miniboekjes over tal van onderwerpen. Per bord kunnen 9 onderwerpen/boekjes worden geëtaleerd. De boekjes worden 3x per jaar (deels) vervangen door actuele onderwerpen.

21. Eilandnatuur in kaart gebracht

Goeree-Overflakkee staat bekend om haar prachtige natuurgebieden. Eilandmarketing ging in samenwerking met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting het Zuid-Hollands Landschap op zoek naar de 25 mooiste plekken van het eiland en bundelde deze in een prachtige, 64 pagina’s dikke natuurgids.

22. Uitgave Erfgoed magazine

23. Erfgoed special in Eilanden Nieuws

24. Uitgave Ooltgensplaat special

25. Communicatie zomertrein inclusief gps

Het toeristentreintje werd door Eilandmarketing in 2021 omgedoopt tot ‘Zomertrein’ en voorzien van zonnige bestickering. Daarnaast werd de trein voorzien van een gps-tracker waardoor treinpassagiers via de mobiel en speciaal aangemaakte webpagina exact konden zien waar het treintje zich bevond in zowel Ouddorp als Middelharnis. Zowel in het Nederlands als het Duits. De Nederlandse webpagina werd bijna 50.000x geraadpleegd.

Creatie inspirerende content

26. Bewoners en hun eilandgevoel

Het toeristentreintje werd door Eilandmarketing in 2021 omgedoopt tot ‘Zomertrein’ en voorzien van zonnige bestickering. Daarnaast werd de trein voorzien van een gps-tracker waardoor treinpassagiers via de mobiel en speciaal aangemaakte webpagina exact konden zien waar het treintje zich bevond in zowel Ouddorp als Middelharnis. Zowel in het Nederlands als het Duits. De Nederlandse webpagina werd bijna 50.000x geraadpleegd.

27. Fotobank ‘wonen op GO’

Wij lieten een jonge eilandfotografe een groot aantal foto’s maken van het wonen op Goeree-Overflakkee.

28. Video ‘wonen op GO’

Ontdek je eigen horizon op Goeree-Overflakkee. Vier eilandbewoners vertellen waarom zij zo graag op Goeree-Overflakkee wonen, leven en in een aantal gevallen ook werken. Eilandmarketing maakte de video.

29. Belevingsvideo RTM

Op Goeree-Overflakkee rijdt een prachtige tram uit vervlogen tijden. Gerund door vrijwilligers en pure liefhebbers. Eilandmarketing maakte een video om bezoekers te enthousiasmeren voor een rit.

30. Schoonste strand van Nederland

Het kilometerslange strand van Ouddorp is het schoonste van Zuid-Holland! Goeree-Overflakkee en won de Schoonste strandverkiezing 2021. Met dank aan de vele betrokken medewerkers én vrijwilligers! Eilandmarketing stak de bestaande video in een nieuw jasje om dit mooie nieuws te delen.

Krachten bundelen

31. Distributienetwerk

Om ondernemers op het eiland te betrekken bij de disitributie van de Eropuit Krant en extra traffic te genereren naar hun winkels heeft Eilandmarketing 40 displays ontwikkeld en deze in samenspraak met ondernemers over het hele eiland geplaatst.

32. Netwerk met lokale woonbedrijven

Alle woongerelateerde bedrijven op Goeree-Overflakkee ontvingen in 2021 een direct mailing in de bus met de vraag of zij zich wilden presenteren op de nieuwe website wonengo.nl en of zij zich wilden aansluiten als Eilandpromotor Wonen om zo bij te dragen aan het gezamenlijk promoten van het eiland als prachtige plek om te wonen.

33. Een webpagina voor iedere accommodatie

Op de website visitgo.nl maakten wij voor vrijwel elke accommodatie een eigen pagina met tekst, foto’s, adres, locatiekaart en doorverwijzing naar de eigen contactmogelijkheden.

34. Een webpagina voor iedere winkel

Op de website visitgo.nl maakten wij voor vrijwel elke winkel op het eiland een eigen pagina met tekst, foto’s, adres, locatiekaart en doorverwijzing naar de eigen contactmogelijkheden.

35. Een webpagina voor iedere horecazaak

Op de website visitgo.nl maakten wij voor vrijwel elke horecazaak een eigen pagina met tekst, foto’s, adres, locatie en doorverwijzing naar de eigen contactmogelijkheden.

36. Online overzicht van alle woondienstverleners

Alle bedrijven op Goeree-Overflakkee die actief zijn binnen het woondomein zijn/worden opgenomen op de website wonengo.nl. Zo proberen wij de lokale economie te ondersteunen en ‘koop lokaal’ te bevorderen.

37. Nieuwe impuls aan de Week van de Goereese Vis

In 2021 is Eilandmarketing voor het eerst bij de week van de Goereese Vis betrokken. Allereerst is het evenement van 1 naar 3 weken verlengd (nieuwe naam: De Goereese Visweken). Daarnaast is de communicatie geprofessionaliseerd en is er veel meer meetbaar gemaakt. Waaronder het aantal doorkliks naar de menu’s van de aangesloten ondernemers. De actiewebsite werd in korte tijd bijna 20.000x geraadpleegd en menig menu ruim 500x.

38. Inspiratietafels bij Ouddorp Duin

Bij Ouddorp Duin plaatsten wij 9 terrastafels met verschillende thema’s en tips om eropuit te trekken op Goeree-Overflakkee. Het doel: aandacht voor minder bekende plekken en spreiding op het eiland bevorderen.

Mediabereik creëren

39. Televisiespots op NPO gezien door 4 mln + kijkers

In januari 2020 zond Eilandmarketing 2 korte tvcommercials (10”) uit op de landelijke zender NPO. Uit onderzoek blijkt dat het grootste % mensen in januari een besluit neemt over de zomervakantie. Omdat veel mensen door corona in eigen land bleven én wij de lokale ondernemers wilden ondersteunen in zware tijden werd gekozen voor deze strategie. Ruim 4 mio kijkers zagen de spots verschillende keren voorbij komen. Dit leidde binnen enkele weken tot ruim 45.000 bezoekers op de nieuwe website visitgo.nl

40. Online campagnes gericht op toekomstige bezoekers

Op verschillende momenten in het jaar voerden wij online campagnes waarbij sterk werd ingestoken op ‘het eilandgevoel’ en het aantrekken van kwalitatief publiek. De display banners werden miljoenen keren vertoond.

41. Delen van verhalen via kwalitatieve vloggers

Communicatie via influencers i.p.v. traditionele media heeft een vlucht genomen. In 2021 schakelden wij verschillende influencers in waarbij behalve naar hun bereik (volgers) ook sterk werd gekeken naar hun profiel en stijl. Te meer omdat wij van Eilandmarketing het eiland vanuit een bepaalde kwaliteitsgedachte naar buiten toe willen positioneren.

42. Aandacht van tv-programma 3 op reis

In 2021 lukte het Eilandmarketing om aandacht in het NPO-programma 3 op Reis te krijgen. Ruim 800.000 kijkers zag het item van ruim 10 minuten over Goeree-Overflakkee.

43. Exposure via Eurovisie Songfestival

Op 22 mei 2021 vormde de vuurtoren van Ouddorp het decor voor het Eurovisie Songfestival en de Nederlandse Jeangu Macrooy. Dit werd gezien door 183 miljoen kijkers in 36 landen. Onze inschrijving werd gekozen uit honderden inzendingen.

44. Fietsactief special

FietsActief is een lifestyleblad voor de actieve, recreatieve fietsliefhebber met een bereik van 124.300 stuks. Bij dit blad verscheen de streekgids met routes, lokale tips en afstapadresjes op Goeree-Overflakkee. De gids werd daarnaast huis-aan-huis verspreid op GO, Voorne Putten en Schouwen-Duiveland.

45. Dagelijkse inzet van social media

Via Facebook en Instagram bereiken wij dagelijkse gemiddeld 10.000 mensen in binnen- en buitenland. Hiermee staan we op plek 3 qua bereik op het eiland.

46. Adverteren in lokale media gericht op inwoners

Om inwoners te betrekken bij de activiteiten van Eilandmarketing werd er in 2021 regelmatig geadverteerd in lokale media. Dit zal in 2022 verder worden geïntensiveerd.

Ruimte voor jong talent

47. Begeleiding afstuderen jong talent

Via Facebook en Instagram bereiken wij dagelijkse gemiddeld 10.000 mensen in binnen- en buitenland. Hiermee staan we op plek 3 qua bereik op het eiland.

48. Betrekken jonge eilandondernemers

Waar mogelijk schakelt Eilandmarketing jonge eilandondernemers in op het gebied van contentcreatie zoals fotografie, film en tekst.

Meting van resultaten

49. Meten als basis voor alles wat we doen

Via Facebook en Instagram bereiken wij dagelijkse gemiddeld 10.000 mensen in binnen- en buitenland. Hiermee staan we op plek 3 qua bereik op het eiland.

50. Online dashboard voor ondernemers

Waar mogelijk schakelt Eilandmarketing jonge eilandondernemers in op het gebied van contentcreatie zoals fotografie, film en tekst.